# تشخیص_طبع

سوالات تشخیص طبع

نامو نام خانوادگی:                                          تاریخ: سن:                          وزن: شغل:                           قد: گروه خون:                     تأهل:                                                                                     1-اصلی ترین مشکل شما چیست ؟ (علت مراجعه) 2-حالت گُرگرفتگی در تابستان : بله خیر ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 83 بازدید